Sản Phẩm


TALL TULIP SHAPE PLANTER POT WITH NARROW TOP

Giá: Liên Hệ

Lượt xem: 298
TALL TULIP SHAPE PLANTER POT WITH NARROW TOP............................................................................... Type: Painted Cement & Terrazzo Cement........................................................................................................... Color: Black, White, Grey....................................................................................................................................... 42 x 42 x H95 cm, 12 sets/pallet, Pallet Dimesion 90 x 130 x 220 cm................................................................ Further information: +84 812 637 595 (Whatsapp, Viber, Line, KakaoTalk).........................................................

TALL TULIP SHAPE  PLANTER POT WITH NARROW TOP                                                                                                                                                                                                           

Type: Painted Cement & Terrazzo Cement                                                                                                                    

Color: Black, White, Grey                                                                                                                                           

60 x 60 x H73 cm, 12 sets/pallet, Pallet Dimesion 125 x 125 x 245 cm

Sản Phẩm Khác