Sản Phẩm


TALL ROUND PLANTER POT WITH SMALL BOTTOM

Giá: Liên Hệ

Lượt xem: 56
TALL ROUND PLANTER POT WITH SMALL BOTTOM (SET 4)....................................................................... Type: Painted Cement & Terrazzo Cement........................................................................................................... Color: Black, White, Grey....................................................................................................................................... 55 x 55 x H70 cm, 12 sets/pallet, Pallet Dimesion 114 x 114 x 240 cm................................................................ 45 x 45 x H60 cm, ................................................................................................................................................ 35 x 35 x H50 cm.................................................................................................................................................. 25 x 25 x H40 cm.................................................................................................................................................. Further information: +84 812 637 595 (Whatsapp, Viber, Line, KakaoTalk).........................................................

TALL ROUND  PLANTER POT  WITH SMALL BOTTOM (SET 4).......................................................................                                                                                                                                                                                                            

Type: Painted Cement & Terrazzo Cement

Color: Black, White, Grey

55 x 55 x H70 cm, 12 sets/pallet, Pallet Dimesion 114 x 114 x 240 cm

45 x 45 x H60 cm

35 x 35 x H50 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

25 x 25 x H40 cm

Sản Phẩm Khác


TALL SQUARE PLANTER POT

Liên hệ: 0949 017 744

SQUARE PLANTER POT 5TZ

Liên hệ: 0949 017 744

SQUARE PLANTER POT 3TZ

Liên hệ: 0949 017 744

TALL ROUND PLANTER POT 2

Liên hệ: 0949 017 744