Sản Phẩm


TALL EGG SHAPED PLANTER POT NARROW BOTTOM

Giá: Liên Hệ

Lượt xem: 313
TALL EGG SHAPED PLANTER POT NARROW BOTTOM(Set 4)..................................................................... Type: Painted Cement & Terrazzo Cement........................................................................................................... Color: Black, White, Grey....................................................................................................................................... 75 x 75 x H70 cm, 3 sets/pallet, Pallet Dimesion 80 x 80 x 245 cm..................................................................... 65 x 65 x H60 cm, ................................................................................................................................................ 55 x 55 x H50 cm.................................................................................................................................................. 45 x 45 x H40 cm.................................................................................................................................................. Further information: +84 812 637 595 (Whatsapp, Viber, Line, KakaoTalk).........................................................

TALL EGG SHAPE PLANTER POT(Set 4)

Type: Painted Cement & Terrazzo Cement                                                                                                                    

Color: Black, White, Grey                                                                                                                                            

41 x 41 x H44 cm, 20 sets/pallet, Pallet Dimesion 85 x 85 x 255 cm                                                                                                                                             

34 x 34 x H38 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

27 x 27 x H33 cm

21 x 21 x H28 cm

Sản Phẩm Khác


TALL SQUARE PLANTER POT

Liên hệ: 0949 017 744

TALL CYLINDER PLANTER POT

Liên hệ: 0949 017 744

TULIP SHAPE PLANTER POT

Liên hệ: 0949 017 744

LARGE GLOBULAR PLANTER POT(Set 4)

Liên hệ: 0949 017 744

WASH HAND-PAINTED PLANTER POTS

Liên hệ: 0949 017 744