Sản Phẩm


TALL CARO SHAPED SIDE SQUARE PLANTER POT (SMALL BOTTOM)

Giá: Liên Hệ

Lượt xem: 1171
TALL CARO SHAPED SIDE SQUARE PLANTER POT WITH BOTTOM NARROW (SET 2).................................. Type: Painted Cement & Terrazzo Cement...................................................................................................... Color: Black, White, Grey........................................................................................................................................ 40 x 32 x H90 cm, 18 sets/pallet, Pallet Dimesion 125 x 125 x 210 cm................................................................ 30 x 22 x H60 cm ................................................................................................................................................. Weight: +84 812 637 595 (Whatsapp, Viber, Line, KakaoTalk)...........................................................................

TALL CARO SHAPED SIDE  SQUARE PLANTER POT WITH BOTTOM NARROW (SET 2)                                                                                                                                                                                          

Type: Painted Cement & Terrazzo Cement

Color: Black, White, Grey.                                                                                                                                              

40 x 32 x H90 cm, 2 sets/pallet, Pallet Dimesion 125 x 125 x 210 cm.

30 x 22 x H60 cm 

Sản Phẩm Khác