Sản Phẩm


TALL CARO SHAPED SIDE ROUND PLANTER POT

Giá: Liên Hệ

Lượt xem: 382
TALL CARO SHAPED SIDE ROUND PLANTER POT (SET 3)........................................................................... Type: Painted Cement & Terrazzo Cement.......................................................................................................... Color: Black, White, Grey...................................................................................................................................... Dia 75 x H 97 cm, 8 sets/pallet, Pallet Dimesion 150 x 150 x 225 cm.................................................................. Dia 60 x H 78 cm................................................................................................................................................... Dia 42 x H 60 cm................................................................................................................................................... Further information: +84 812 637 595 (Whatsapp, Viber, Line, KakaoTalk).........................................................

TALL CARO SHAPED SIDE  ROUND PLANTER POT SMALL BOTTOM (SET 3)                                                                                                                                                                                                           

Type: Painted Cement & Terrazzo Cement                                                                                                                    

Color: Black, White, Grey                                                                                                                                            

Dia 75 x H 97 cm, 8 sets/pallet, Pallet Dimesion 150 x 150 x 225 cm                                                                                                 

Dia 60 x H 78 cm

Dia 42 x H 60 cm

Sản Phẩm Khác


SMALL BOTTOM ROUND PLANTER POT SET 4

Liên hệ: 0949 017 744

TALL SQUARE TRIANGLE PLANTER POT

Liên hệ: 0949 017 744

TALL TULIP SHAPE PLANTER POT

Liên hệ: 0949 017 744

SHORT EGG SHAPE PLANTER POT

Liên hệ: 0949 017 744

TALL ROUND PLANTER POT 2

Liên hệ: 0949 017 744

ROUND PLANTER POT

Liên hệ: 0949 017 744