Sản Phẩm


TALL BOTTOM NARROW SQUARE PLANTER POT

Giá: Liên Hệ

Lượt xem: 196
TALL BOTTOM NARROW SQUARE PLANTER POT (SET 4)............................................................................. Type: Painted Cement & Terrazzo Cement........................................................................................................... Color: Black, White, Grey....................................................................................................................................... 42 x 32 x H90 cm,................................................................................................................................................. 32 x 22 x H70 cm.................................................................................................................................................. 22 x 16 x H50 cm.................................................................................................................................................. Further information: +84 812 637 595 (Whatsapp, Viber, Line, KakaoTalk).........................................................

TALL BOTTOM NARROW SQUARE PLANTER POT (SET 4)

Type: Painted Cement & Terrazzo Cement

Color: Black, White, Grey

42 x 32 x H90 cm

32 x 22 x H70 cm

22 x 16 x H50 cm

Sản Phẩm Khác


RECTANGULAR CEMENT PLANTER POT (SET 4)

Liên hệ: 0949 017 744

EGG SHAPE PLANTER POT

Liên hệ: 0949 017 744

SHORT ROUND BOWL PLANTER POT (SET 3)

Liên hệ: 0949 017 744

WASH HAND-PAINTED PLANTER POTS

Liên hệ: 0949 017 744

CYLINDER PLANTER POT

Liên hệ: 0949 017 744