Sản Phẩm


CARO SHAPED SIDE RECTANGULAR PLANTER POT

Giá: Liên Hệ

Lượt xem: 860
CARO SHAPED SIDE RECTANGULAR PLANTER POT (Set 3).......................................................................... Color: Black, White, Grey....................................................................................................................................... 21x21x68 cm......................................................................................................................................................... 30x31x83 cm......................................................................................................................................................... 40x40x100 cm 15 sets/pallet, Pallet Dimesion 102 x 125 x 230 cm..................................................................... Weight: +84 812 637 595 (Whatsapp, Viber, Line, KakaoTalk)...........................................................................

CARO SHAPED SIDE RECTANGULAR  PLANTER POT
Color: Black, White, Grey
21x21x68 cm
30x31x80 cm
40x40x100 cm

Sản Phẩm Khác


ANGLED TOP ROUND BOWL PLANTER POT

Liên hệ: 0949 017 744

TALL SQUARE PLANTER POT

Liên hệ: 0949 017 744

LARGE GLOBULAR PLANTER POT(Set 4)

Liên hệ: 0949 017 744

CYLINDER PLANTER POT

Liên hệ: 0949 017 744